Wanneer je om welke reden dan ook je biljet niet kan tonen op het moment van de controle, dan moet de treinbegeleider een onregelmatigheidsrapport opstellen (document C170).

Om te betwisten dat je het bedrag moet betalen zoals in het onregelmatigheidsrapport beslist, neem dan zo snel mogelijk contact op met de klantendienst via dit formulier en voeg het bewijs van je eerste aankoop toe. Er worden administratiekosten aangerekend.

Did this answer your question?