Als je gsm niet werkt, heb je geen geldig vervoerbewijs. Je moet dan via de chauffeur of een voorverkoopkanaal een geldig vervoerbewijs aankopen. 

Valt je gsm uit na aankoop van je sms-ticket of sms-dagpas, dan kan de controleur een online controle uitvoeren. Hij gaat dan na of er een geldig biljet is aangevraagd met uw gsm. Je  moet dan jouw gsm-nummer meedelen aan de controleur.

Did this answer your question?